Skip to main content

Privacybeleid

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

miamapo GmbH
Friedhelm Brügge
Ibbenbürener Straße 14a
48496 Hopsten
Germany
 

Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of rechten of vorderingen met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:


Michael Weiß Privacy Policy – Auditor (TÜV)
IT – Consulting & Data Protection IT – Security – Auditor (TÜV)
At Schind 14
D-97 514 Oberaurach
Germany
E-Mail: m.weiss@mwe-consulting.de
Telephone: + 49 (0) 9529 – 95 03 90
Website: www.mwe-consulting.de

De voor de verwerking verantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, contactgegevens of dergelijke).

 

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming is gevestigd. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

 

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als beheerder van de site stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotje in de browserregel.

 

Contactformulier

De via het contactformulier doorgegeven gegevens, waaronder uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de intrekking. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

Gegevens nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Een verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u moet instemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of u meldt zich af via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden bij afmelding gewist. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw eindapparaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Deze cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies daarentegen blijven op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. De server staat meestal in de VS.

Google Analytics cookies worden ingesteld op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook onze reclame te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres doorgeeft aan een server in de VS en het daar inkort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser Plugin

De instelling van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt zijn. U kunt ook het verzamelen van gegevens over uw websitegebruik voorkomen, met inbegrip van uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt verhinderd: Deactiveer Google Analytics.

Details over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Google.

 

Demografische kenmerken met Google Analytics

Onze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

 

XING Plugin

XING-plugin

Onze website gebruikt functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Wanneer een pagina met geïntegreerde Xing-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Xing-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. IP-adressen worden niet opgeslagen, noch wordt het gebruiksgedrag geëvalueerd.

Details over gegevensbescherming en de XING Share-knop zijn te vinden in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

 

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een programma voor online reclame. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken wij met conversietracking. Na een klik op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Door de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracering. AdWords-klanten leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. De klanten van AdWords ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversiecookie worden uitgeschakeld in de gebruikersinstellingen van de browser. Op die manier wordt het niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.