Skip to main content

Polityka prywatności

Ogólne zawiadomienie i informacje obowiązkowe
 

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

miamapo GmbH
Friedhelm Brügge
Ibbenbürener Straße 14a
48496 Hopsten
Germany
 

Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub chęci skorzystania z jakichkolwiek praw lub roszczeń dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:


Michael Weiß Ochrona Datenschutz – Auditor (TÜV)
IT – Consulting & Data Protection IT – Security – Auditor (TÜV)
At Schind 14
D-97 514 Oberaurach
Germany
E-Mail: m.weiss@mwe-consulting.de
Telefon: + 49 (0) 9529 – 95 03 90
Strona internetowa: www.mwe-consulting.de

Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, danych kontaktowych lub podobnych).

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w odniesieniu do kwestii ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, pochodzenia danych, ich odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem wymienionych w impressum opcji kontaktowych.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej "https://" przeglądarki oraz symbolu kłódki w linii przeglądarki.

 

Formularz kontaktowy

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Państwa dane kontaktowe, są przechowywane w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania lub bycia dostępnym w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

 

Dane z newslettera

Aby wysłać nasz newsletter, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość pocztą elektroniczną lub rezygnacja z subskrypcji poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w celu założenia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku rezygnacji z subskrypcji. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innym miejscu, pozostaną u nas.

 

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookies pomagają nam uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookies to "pliki cookie sesji". Takie pliki cookies są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki. Natomiast inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia. Takie pliki cookies pomagają nam rozpoznać użytkownika, gdy wraca on na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawianie plików cookies. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookies były usuwane automatycznie po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczoną funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyka), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawiane są inne pliki cookies (np. dla funkcji analitycznych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z plików "cookies". Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Serwer jest zazwyczaj zlokalizowany w USA.

Pliki cookies Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i ewentualnie naszych reklam.

 

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Dzięki temu Google przed przekazaniem adresu IP do USA skraca go w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że Google przekaże pełny adres IP na serwer w USA i tam go skróci. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Plugin do przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookies przez przeglądarkę internetową. Jednak niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w tym adresu IP, a następnie przetwarzaniu ich przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie plugin do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookies opt-out, który uniemożliwi zbieranie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegóły dotyczące tego, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Realizacja zamówienia

W celu pełnego spełnienia ustawowych wymogów ochrony danych zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień.

 

Charakterystyka demograficzna za pomocą Google Analytics

Nasza strona korzysta z funkcji "cechy demograficzne" od Google Analytics. Można go wykorzystać do tworzenia raportów zawierających zestawienia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach Google, jak również z danych o odwiedzających pochodzących od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję. Jest to możliwe poprzez ustawienia reklam na Państwa koncie Google lub poprzez ogólny zakaz gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

 

XING plugin

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

W momencie wywołania strony ze zintegrowanymi funkcjami Xing, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. O ile nam wiadomo, nie są przechowywane żadne dane osobowe. Adresy IP nie są zapisywane, ani nie są oceniane zachowania użytkowników.

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych oraz przycisku XING Share znajdują się w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to program do reklamy internetowej. W ramach programu reklamowego online pracujemy ze śledzeniem konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Plik cookie pozwala Google i nam rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekierowani na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie są możliwe do śledzenia przez strony internetowe klientów AdWords. Pliki cookies dotyczące konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci AdWords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło w ich reklamę i zostało przekierowanych na strony ze znacznikiem śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednak żadnych informacji, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jego wykorzystaniu. W takim przypadku należy wyłączyć plik cookie konwersji w ustawieniach użytkownika przeglądarki. W ten sposób nie będzie on uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "cookies konwersyjnych" odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych reklam.

Szczegóły dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking znajdują się w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczyć lub wyłączyć ustawianie plików cookies. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczoną funkcjonalność naszej strony internetowej.