Skip to main content

Edytor map

Edytor map jest centralnym narzędziem miamapo. Dzięki edytorowi możesz błyskawicznie stworzyć własne szkice map. Edytor działa w przeglądarce, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze można rozpocząć pracę od razu i bez szkolenia. Możesz tworzyć szkice na mapach ulic lub mapach satelitarnych. Edytor może być również obsługiwany za pomocą rysika Apple.

Narzędzia do rysowania

W edytorze map liczne przydatne narzędzia pomagają w projektowaniu mapy:

 • kręgi

 • prostokąty

 • wielokąty

 • linie

 • kolory/przezroczystość

 • tekst/czcionki

 • warstwy/legendy

 • grafiki/fotografie/ujęcia z drona

Określanie masy

miamapo wyznacza dla Ciebie powierzchnie, długości, obwody lub objętości całkowicie automatycznie i tak precyzyjnie, że możesz wykorzystać te masy jako podstawę do ofert lub fakturowania w swoim systemie ERP. Dane te można przesyłać bezpośrednio z systemu ERP do miamapo za pośrednictwem miamapo API.

Import twoich dan

Poprzez interfejs importu można łatwo wykorzystać własne dane w szkicach. Użyj własnych symboli i ikon, planów terenu budynku, planów architekta, obrazów z drona lub zdjęć. Za pomocą Importera POI (Point Of Interest) można zaimportować własne dane adresowe lub GPS jako CSV lub Excel i wyświetlić je na mapie. 

Eksport danych mapowych

miamapo oferuje wiele formatów eksportu danych. 

 • Formaty wektorowe: PDF, SVG

 • Formaty graficzne: JPG, PNG

 • Formaty danych: JSON, XML (w tym masowe)

Wszystkie formaty danych mogą być również dostępne bezpośrednio za pośrednictwem miamapo REST API.

100% cloud, 100% bezpieczne

Działanie i przechowywanie miamapo przebiega w 100% w cloud. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do swoich map z każdego urządzenia wyposażonego z przeglądarką. Nie musisz instalować żadnego dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Twoje mapy i dane są u nas bezpieczne. Są one przechowywane wyłącznie na serwerach w Niemczech i podlegają ścisłym niemieckim przepisom o ochronie danych. Silne szyfrowanie zapobiega również nieuprawnionemu dostępowi.

Współpraca z kolegami lub klientami

Każda mapa, którą stworzyłeś z miamapo, może być udostępniona znajomym, współpracownikom lub klientom. Aby to zrobić, wystarczy wysłać link do swojej mapy za pośrednictwem E-Mail, WhatsApp lub innych mediów. Możesz zdecydować, czy Twoja mapa może być przeglądana, a nawet zmieniana.

Oczywiście można też wysłać swoje mapy jako pliki (PDF, JPG, PNG, JSON).

What3Words - nawigacja z 3 słowami

W wielu przypadkach adres pocztowy nie jest wystarczający do nawigacji. Na nowych terenach budowlanych, terenach sportowych, działkach budowlanych, w lasach i na łąkach, na kempingach czy nawet na festynach pomaga what3words. Dzięki niej każde miejsce na świecie jest opisane za pomocą 3 słów. Miamapo zapewnia odpowiednie współrzędne what3words dla każdego obiektu, dzięki czemu informacje o pozycji są łatwe do odczytania.

API dla twórców oprogramowania

API miamapo oferuje liczne interfejsy REST do łączenia innego oprogramowania. Pozwala to na wykorzystanie pełnej funkcjonalności miamapo w dowolnej aplikacji. Możesz użyć tych interfejsów API

 • Wywołanie edytora map w WebView

 • Wywołanie przeglądarki map w WebView

 • Eksportowanie mapy jako PDF, JPG, PNG, SVG, JSON

 • Pobieranie pomiarów masy (powierzchnia, obrys, długość, objętość)

 • Zarządzanie mapami

 • Zarządzanie użytkownikami 

 • Administracja kontami/klientami 

 • Microsoft AZURE (Single Signon, Użytkownik)